Koronainfo på ulike språk
ﺳۆراﻧﻰ  (Sorani)

Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder som:

Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, elisabeth@norgesfrivilligsentraler.no

2021 © Ekeberg - Bekkelaget frivilligsentral